Lego_Man_Me_by_OH_Deviant_One

 

תחפושת מקרטון?


וואללה, האמת זאת אינה היחידה, אבל זו ממש על טהרת הקרטון ושכבות של נייר טוב, כמובן דבק וכו

 בהחלט מושקעת ביותר – כך שאם לא היה לכם רעיון לתחפושת עד היום

זה בדיוק הזמן להתחיל לעבוד על התחפושת – מה שמדליק, זה שזאת תחפושת שבהחלט מתאימה גם לבנים