תערוכת רהיטים מקרטון

שקיימתי ביחד עם חברי ממועדון שיקומי של משרד הבטחון להלומי קרב ופגועי ראש

נראה לי שכל מילה נוספת מיותרת