עריכת שולחן חג

עריכת שולחן חג

חיפשתי ופישפשתי  בסוף חזרתי לפוסט של תמארי גולן משנה שעברה – היא מראה איך ליצור מקרטון של גלילי נייר טואלט מחזיקי מפיות מקסימים משהו נוסף שאפשר  לעשות מקרטון לעיטור שולחן החג – הם מחזיקי סירים/ או כלים חמים  לפי ההדרכה הזאת   אם...