webinar

הוובינר עם ההדרכה לבניית השולחן

עבר למועדון הקרטון –
יחד עם עוד הדרכות במגוןן נושאים
פרוייקטים קלילים-בינוניים בהקף ובמורכבות
מקבלים פעם בחודש הדרכה  חדשה – הסבר עם תמונות בוובינר

הפעלה תל-מונד

רוצים עוד הדרכה לפעילות עם ילדים?  השבוע?  הרשמו כאן

http://ab.ravpage.co.il/webinar